Bejárható Magyarország

2015 áprilisában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.15. pályázat keretében a Bejárható Magyarország kerettantervhez illeszkedő tananyagfejlesztéssel bízta meg a négy jármód (gyaloglás, kerékpár, lovaglás, túrakenu) képviselőit. A tananyag kerékpáros fókuszú fejlesztését a BringaAkadémia program vezetője, Abelovszky Tamás koordinálta. A tananyagfejlesztést megelőző kutatási munkát az Eruditio Zrt. végezte, a tananyagfejlesztés az Edutus Főiskolával együttműködve, illetve külső szakértők bevonásával valósult meg.

A Bejárható Magyarország Program egy nagyívű turisztikai projektként indult a 2010-es évek elején, célja annak bemutatása, hogy hazánk rengeteg ismert vagy ismeretlen természeti, épített, kulturális és egyéb értékkel rendelkezik, amelyekkel érdemes megismerkedni, az értékek felfedezése pedig történhet a természetjárás különböző formáinak segítségével is. A program kitalálói ennek megfelelően bevezették az öt "jármód" fogalmát, melyek a kerékpározás, a gyaloglás, a lovaglás, és a vizes sportok: kajak-kenu és vitorlázás. A Bejárható Magyarország Programnak hangsúlyos része a jármódok megjelenítése a köznevelési rendszerben az általános iskola felső tagozatában, ennek megfelelően készült el évekkel ezelőtt a Bejárható Magyarország kerettanterv.

A jelenlegi projektben feladatunk a kerettanterv feltöltése volt tartalommal, annak érdekében, hogy az iskolák vezetőinek, illetve az érdeklődő pedagógusoknak megfelelő szakmai segítség álljon rendelkezésre a tantárgy bevezetéséhez. Ennek megfelelően a kerettantervre támaszkodva elsőként a részletes tantárgyi tematika került kidolgozásra, ami egy egységes táblázat az átadandó ismeretanyagot tanórákra lebontva, a megfelelő fejlesztési célok hozzárendelésével. Ennek alapján párhuzamosan dolgozott a fejlesztőcsapat a tanári kézikönyvön, illetve tematikához kapcsolódó feladatgyűjteményen, mely évfolyamonként 25, azaz összesen 100 gyakorlófeladatot tartalmaz. Mindezt kiegészítette egy 60 órás pedagógus-továbbképzési program koncepciójának elkészítése és kipróbálása, amelynek akkreditációra való előkészítése is megtörtént.

     

Az elkészült anyagok egy részének kipróbálására is sor került: augusztus utolsó hetében Budapesten és Szombathelyen egy-egy csoport érdeklődő pedagógus vett részt a BMO pilot pedagógus-továbbképzésein. A képzésekről mind a tanárok, mind az oktatók számos hasznos tapasztalattal tértek haza. Ezen felül szeptember első hetében a budapesti Kolonics György Általános Iskolában a tananyag egy kis része is kipróbálásra került négy pilot tanóra formájában, amit mind a gyerekek, mind az órát tartó pedagógusok nagyon élveztek.

     

A kerékpáros fókuszú tananyagban hangsúlyos szerepet kap a BringaAkadémia anyaga is: a túrákra való elméleti és gyakorlati felkészítés jegyében alapvető KRESZ-ismeretek és kerékpáros képességfejlesztő feladatok és játékok is szerepelnek a tantárgyi tematikában. Emellett a honismereti-turisztikai jellegű ismeretanyagot sem hagytuk érintetlenül: bemutatásra kerülnek a legnépszerűbb magyarországi kerékpáros túraközpontok, a legismertebb túraútvonalak, illetve kerékpáros túrázással foglalkozó szervezetek, egyesületek is.

Az elkészült dokumentumok közül a tantárgyi tematika, illetve a feladatgyűjtemény elérhető a Nemzeti Köznevelési Portálon, illetve letölthető honlapunkról is:

Bár a Bejárható Magyarország pedagógus-továbbképzés még nem került akkreditálásra (az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet azonban tervezi ezt), a fenti két dokumentum, illetve a 30 órás BringaAkadémia képzés elvégzése jó alapot biztosíthat az érdeklődő pedagógusoknak a tantárgy bevezetéséhez. Az akkreditációra előkészített blended típusú 60 órás BMO képzés jelenléti része ugyanis szinte teljes egészében a BringaAkadémia ismeretanyagára épül annak érdekében, hogy jól felkészült tanárok és diákok indulhassanak közös túrákra. A Bejárható Magyarország tantárgy bevezetése szép feladat, nagyszerű kihívás azoknak a pedagógusoknak, akik szeretik Magyarországot, és szívesen megismertetnék diákjaikkal hazánk természeti, épített és kulturális kincseit - akár kerékpáron bejárva az egyes tájegységeket, túraútvonalakat.

További információk a BMO kerékpáros jármódról és a BringaAkadémiáról Abelovszky Tamás programvezetőnél: info@bringaakademia.hu