Hírek

2020 őszi Bringásvándor képzések

A nagy érdeklődésre tekintettel idén ősszel összesen három turnusra lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnének részt venni a kerékpáros vándortábot-vezető pedagógus-továbbképzésen.

A továbbképzés időpontjai, helyszínei:

 1. Elmélet: 2020. szeptember 23., Budapest; gyakorlat: szeptember 26-27., Gárdony
 2. Elmélet: 2020. szeptember 23., Budapest; gyakorlat: október 10-11., Szombathely
 3. Elmélet: 2020. szeptember 23., Budapest, gyakorlat: október 17-18., Szombathely

A képzésre jelentkezni 2020. szeptember 9-én reggel 8 órától a képzési helyek beteltéig, de legkésőbb szeptember 18-án 12 óráig lehet.

A jelentkezési felület szeptember 9-én reggel 8 órától ezen a linken érhető el. A jelentkezések elfogadása a visszajelzések sorrendjében történik, amiről a rendszer automatikus visszaigazoló üzenetet küld. Leadott jelentkezést módosítani a későbbiekben nem lehetséges.

Továbbképzés azonosító száma: D/3717/2018

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Kerékpáros vándortábor-vezető képzés

A továbbképzés célja: Pedagógusok felkészítése kerékpáros vándortáborok vezetésére

A továbbképzés célcsoportja: Olyan pedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek, akik kerékpáros kirándulásokat, túrákat, ezek közül is kiemelten kerékpáros vándortáborokat szerveztek korábban, vagy ilyeneket szeretnének szervezni a jövőben. Intézményi természetjáró túraszakkörök, egyesületek, körök, stb. vezetői, tagjai, segítői, illetve az iskolával együttműködésben lévő egyesületek pedagógus végzettségű (pedagógus munkakörben foglalkoztatott) dolgozói. A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusai.

A továbbképzésen való részvétel nyitott olyan személyek számára is, akik rendelkeznek olyan végzettséggel vagy képesítéssel, amely alapján ők gyerekekkel foglalkozhatnak (pl. óvodapedagógus, edző, rekreáció szak, stb.). Utóbbiak részvételéről a képzésen a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) , illetve a képzéseket szervező Bringakultúra Egyesület minden esetben egyedi döntést hoz. A képzés sikeres elvégzése esetén a Bringakultúra Egyesület oklevelet állít ki, mely táborkísérői jogosultságot biztosít az oklevél tulajdonosa számára.

A jelentkezés feltételei:

 • pedagógusok esetében egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél;
 • nem pedagógus érdeklődők esetén olyan végzettség vagy képesítés, amely alapján ők gyerekekkel foglalkozhatnak (pl. óvodapedagógus, edző, rekreáció szak, stb.), továbbá a MAKETUSZ egyedi engedélye;
 • magabiztos kerékpáros tudás.

A továbbképzés óraszáma: 30

A továbbképzés formája: jelenléti (az összóraszám legalább 90 %-án kötelező részt venni; hiányzás csak az elméleti képzési napon megengedett)

Miért érdemes részt venni a képzésen pedagógusként?

 • A kötelező pedagógus-továbbképzésnek megfelelően kreditpontokat szerezhetnek
 • Táborvezetőként részt vehetnek az Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) kerékpáros vándortábor programjában. A képzést sikeresen elvégző résztvevőknek a kerékpáros vándortáborban való részvételért nem kell önrészt fizetniük, és a táborozás időtartamára bruttó 100.000 forint megbízási díjat kapnak.
 • A résztvevők képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a kerékpáros túrázáshoz, táborozáshoz szükséges ismereteket és szabályokat.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges elsősegélynyújtási tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Alkalmassá válnak a kerékpárok beállítására és egyszerűbb hibák elhárítására.

A továbbképzés lebonyolítása: A továbbképzés elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt felölel, melyet az egyes témák szakértői adnak át a résztvevőknek, interaktív módon, építve a résztvevők tevékenységére, csoportos feladatmegoldásra és terepi gyakorlatokra egyaránt.

Elméleti képzés (1 nap)

Az elméleti képzésen a résztvevők megismerkednek

 • a vándortáborok kereteivel, az útvonalakkal, a MAKETUSZ által a tábor megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtott segítséggel;
 • a legfontosabb (kerékpáros) közlekedési szabályokkal;
 • a túraszervezéshez és –vezetéshez szükséges alapismertekkel.

Gyakorlati képzés (2 nap)

A gyakorlati képzés az alábbi tematika szerint épül fel:

 • elsősegélynyújtási alapismeretek;
 • kerékpáros képességfejlesztő feladatok, játékok;
 • rövid (20-25 km) kerékpáros tájékozódási túra;
 • hosszabb (40-50 km) közös kerékpártúra.

Értékelés, vizsga: A résztvevők számára kötelező az összóraszám legalább 90 %-án (a gyakorlati képzésen mindvégig) jelen lenni, továbbá a gyakorlati képzést megelőzően az írásbeli feladatot (túrakiírás és túraterv készítése) az előírt minőségben és határidőre el kell készíteni. Az előírt követelményeknek megfelelő, gyakorlótúrának is alkalmas útvonalat bemutató túrakiírás és túraterv elkészítése, illetve a túra tavaszi teljesítése előfeltétele a nyári kerékpáros vándortáborokra való jelentkezés elfogadásának.

A képzést vizsga zárja, mely a következő elemekből áll:

 • írásbeli vizsga (minimum 80 %-os eredményt kell elérni a képzés sikeres teljesítéséhez)
 • a gyakorlati tananyag elsajátításának felmérése:
  • kerékpár-kezelési képességek felmérése
  • túravezetési képességek felmérése a közös túra során
  • fizikai kondíció felmérése a közös túra során

A nem magabiztos kerékpáros tudás, illetve a nem elégséges fizikai kondíció a tanúsítvány kiadását kizáró okok a képzés során.

A sikeres vizsgát tett pedagógus résztvevők államilag elismert tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről, és jogosultak az Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett kerékpáros vándortábor program táborvezetőknek szóló kedvezményei igénybevételére.

A továbbképzés időpontjai, helyszínei:

 1. 2020. szeptember 23., Budapest; szeptember 26-27., Gárdony
 2. 2020. szeptember 23., Budapest; október 10-11., Szombathely
 3. 2020. szeptember 23., Budapest, október 17-18., Szombathely

Az elméleti képzések 9-16 óra között, a gyakorlati képzések az első napon 9-18 óra, a második napon 9-16 óra között kerülnek megszervezésre.

Az elméleti képzés pontos helyszíne:

 • Budapest, Ferencvárosi Művelődési Központ

A gyakorlati képzések pontos helyszínei:

 • Gárdony: VVSI Sport Hotel
 • Szombathely: Martineum Felnőttképző Akadémia

A jelentkezés az elméleti és gyakorlati helyszínekre, illetve időpontokra együttesen történik. Az egyes fenti sorok külön-külön képzéseket jelentenek, azokat kombinálni nem lehet. Az egyes képzések legalább 8 fő jelentkezése esetén kerülnek megszervezésre, egy csoportban legfeljebb 20 fő részvétele lehetséges.

Figyelem! Ha egyszer valaki jelentkezett egy helyszínre és időpontra, akkor NEM lehetséges az átjelentkezés más helyszínre, időpontra.

A képzés díja: A képzés díja kedvezményesen 15 000 Ft/fő (a képzésen való részvételt a Kerékpáros Vándortábor Program támogatja).

A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, a gyakorlati oktatáson a szállás (1 éjszaka) ésaz  étkezés (ebéd-vacsora-reggeli-ebéd) költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: Átutalással, a Bringakultúra Egyesület 10300002-10659961-49020011 számú bankszámlájára, a jelentkezést követő egy héten belül, de legkésőbb 2020. szeptember 18-án 12 óráig. Amennyiben a befizető és a jelentkező személye nem egyezik, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét. Amennyiben nem a saját nevére kér számlát a befizetett összegről, a jelentkezési lapon ezt a lehetőséget szíveskedjen megjelölni. A jelentkezést követően a regisztrációs űrlapon megjelölt számlázási név és cím módosítására 1500 forint adminisztrációs díj ellenében van lehetőség.

 

Koronavírus-információk

A koronavírus-járványra való tekintettel a gyakorlati képzési napokon a résztvevők elhelyezése legfeljebb kétágyas szobákban történik. Amennyiben bármilyen, a képzést érintő korlátozó intézkedés kerül bevezetésre a következő hetekben, az éppen aktuális rendelkezéseknek megfelelően szervezzük meg a képzéseket. Abban az esetben, ha az esetleges korlátozó intézkedések miatt nem áll módunkban megszervezni a képzéseket az eredetileg meghirdetett időpontokban, a befizetett részvételi díj feljogosítja a befizetőt a részvételre bármely kerékpáros vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzésen, amely a következő képzési ciklusban (várhatóan 2021 tavaszán) kerül megszervezésre.

 

 

Bringakultúra Egyesület

Budapest, 2020. szeptember 8.