BringaAkadémia tantárgy

A Vuelta Sportiroda 2004-ben kezdett általános iskolás korú gyermekek közlekedésbiztonsági oktatásával foglalkozni. Az első években KRESZ-totóval és mobil ügyességi pályánkkal jártuk az iskolákat. A tanteremben a diákok a kerékpárosokra vonatkozó alapvető szabályokkal ismerkedhettek, míg az udvaron ügyességüket tehették próbára.

2008-ban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kerékpáros ügyekért felelős miniszteri biztosának köszönhetően – a külföldi példák alapos tanulmányozását követően – hazánkban is elindulhatott egy mintaprogram (a BringaSuli), melynek szakmai anyagát a Vuelta Sportiroda állította össze, és a program koordinálását is munkatársaink végezték. A Magyarországon úttörő szereppel bíró első iskolai komplex kerékpáros közlekedésbiztonsági programban országszerte másfél tucatnyi általános iskola vett részt.

A 2008-ban szerzett tapasztalatok alapján a tananyagot az igényeknek megfelelően átdolgoztuk, javítottuk. Az elmúlt öt évben számos önkormányzat kereste meg a Vuelta Sportirodát annak érdekében, hogy minél több tanulóhoz eljusson a BringaSuli, majd később BringaAkadémia névre hallgató program. A programokban részt vett összes iskola ezen a térképen tekinthető meg.

Az elmúlt évek tapasztalatai és visszajelzései alapján, továbbá a Bejárható Magyarország kerettantervbe való beillesztés végett kidolgoztuk egy kerékpáros közlekedésbiztonsági és környezettudatosságra nevelő tantárgy kerettantervét, továbbá az ehhez illeszkedő akkreditált pedagógus-továbbképzési program létrehozását. Munkánk eredménye az általános iskolák 3-4. és 5-6. évfolyamán az intézmények által választható (az Európai Kerékpáros Szövetség, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet által ajánlott) BringaAkadémia tantárgy (és szakkör). A tantárgy kerettanterve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján itt érhető el.

Kik tanítják?

 • A BringaAkadémia tantárgyat továbbképzésen részt vett pedagógusok tanítják.

Mit tanítanak?

 1. Alapvető KRESZ-ismereteket. Az önálló (kerékpáros) közlekedés feltételezi a minimális szabályismeretet. Mivel kell felszerelni a bringát ahhoz, hogy részt vehessünk a forgalomban? Hol lehet kerékpárral közlekedni, és hol nem? Milyen szabályok vonatkoznak a kerékpárosokra? A kérdésekre adott válaszok ismerete alapvető feltétele annak, hogy a gyerekek önálló közlekedőként vehessenek részt a forgalomban.
 2. Alapvető kerékpár-technikai ismereteket. „Ismerd meg kerékpárodat!” – a gyerekek megismerkednek a kerékpár és a kerékpársport történetével, a különböző kerékpártípusokkal, a megfelelő méretű bringa kiválasztásával. Megtanulják, milyen kiegészítőket lehet és érdemes beszerezni (megfelelő öltözet, védőfelszerelések, stb.), majd megvizsgálják alaposabban a kerékpárt: milyen részei vannak, milyen jellemző hibák fordulhatnak elő, azokat hogyan lehet javítani, mikor kell eltolni szervizbe a biciklit.
 3. Gyakorlati kerékpár-kezelési ismereteket. A szabályok ismerete mellett a biztonságos közlekedés alapja a magabiztos kerékpárkezelés. A gyerekek az iskolaudvaron játékos feladatok segítségével tanulják meg magabiztosan kezelni kerékpárjukat az elindulás-megállástól kezdve az irányjelzésen át a váltókezelésig, valós forgalmi szituációkat modellezve, hogy felkészülve indulhassanak el otthonról biciklizni.
 4. Kerékpáros túrázási alapismereteket. Ha nemcsak a háztömb körül, otthonról a suliba és vissza szeretnének biciklivel közlekedni a gyerekek, hanem elindulnának hosszabb-rövidebb utakra családjukkal, szükség van arra is, hogy tudják, merre indulhatnak, mit vigyenek magukkal, hogyan tájékozódjanak, miként használják a térképet.

Miért van erre szükség?

 • A 8-12 éves gyerekek első, önállóan használható járműve a kerékpár, ennek ellenére sem a szülők nem úgy tekintenek gyermekükre, mint járművezetőre, sem a gyermekek saját magukra.
 • A korosztály közlekedési ismeretei sokszor hiányosak mind elméleti, mind gyakorlati téren: a gyerekek nem ismerik a KRESZ alapvető szabályait, illetve komoly nehézségekkel küzdenek a kerékpár magabiztos kezelése tekintetében is.
 • Bár a Nemzeti alaptantervnek része a közlekedésre nevelés, az oktatási intézmények sokszor a rendelkezésre álló szűkös órakeret miatt nem, vagy csak felszínes ismereteket átadva tudnak foglalkozni a közlekedési ismeretekkel.

Miért jó a gyerekeknek?

 • A BringaAkadémia program résztvevői a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjait sajátítják el, önálló járművezetőként magabiztos és tudatos biciklisekké válnak, akik később járművezetőként is jobban odafigyelnek a többi közlekedőre.

A kétéves kerettanterv összesen 64 tanórából (évi 32) áll, tehát heti egy-egy órában zajlik az oktatása. A tananyag összeállításakor két korcsoportot vettünk célba: a 3-4., illetve az 5-6. évfolyamot. A gyerekek 12 éves kortól közlekedhetnek önállóan főútvonalon, de a fiatalabbaknak sem tiltja semmi a kerékpárral közlekedést az alacsonyabb rangú utakon, így a kisebbeket is hasznos bevonni a képzésbe. Korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy az idősebbek talán fogékonyabbak az elméleti alapokra, könnyebben tanulnak – ugyanakkor a kisebbek a gyakorlati oktatásokon rendkívüli lelkesedéssel vesznek részt, és már néhány foglalkozás után hatalmas változás látható tudásukban.

A BringaAkadémia tantárgy mellé ajánljuk a BringaAkadémia munkafüzetet, amely a 9-12 éves gyerekeknek szól, és a kerékpározáshoz feltétlenül szükséges elméleti ismereteket tartalmazza, négy nagyobb részre bontva:

 1. Indulás előtt (felkészülés a bringázásra)
 2. Szabályok az úton - kerékpáros KRESZ
 3. Elsőbbségadás, áthaladás egy kereszteződésen
 4. Bringázás közben

A BringaAkadémia ismeretanyagát kísérleti jelleggel eddig egy iskolában integrálták a testnevelésórák rendjébe: a szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskolában a 2016/2017-es tanávben az 5. évfolyamos tanulók találkoznak hetente egyszer kerékpáros ismeretekkel. Az őszi-téli időszakban elméleti, a tavaszi időszakban gyakorlati oktatás folyik az intézményben, Kelemen Tibor vezetésével.